Internettip (verbetering leesbaarheid webpagina's)


De teksten op deze of een andere website zijn vaak te klein voor uw ogen en u hebt een windows computer?


-> Druk de CTRL toets in en druk dan op + tot de tekst de voor u gewenste grootte heeft.


Met CTRL en - kan u terug naar de oorspronkelijke grootte (100% ... en kleiner) gaan!


Dit werkt in de meeste browsers!